loading
Google Translate

Pravna pozadina softvera

Prednosti kupovine igara na spremnim nalozima su jasne, ali kada neko prvi put čuje za ovaj koncept, često dovodi u pitanje legalnost proizvoda. Dozvolite nam da Vas vodimo kroz pravnu pozadinu ovakve vrste softvera, tako da možete i sami da se uverite da ako su svi uslovi ispunjeni, nema razloga za bilo kakvu zabrinutost u vezi sa tim.

Šta zakon EU kaže o prodaji kreiranog softvera u vidu naloga?

Situacija u pogledu pravne pozadine korišćenog softvera se postepeno razvijala tokom dužeg vremena. To je na kraju rezultiralo vrlo jasnom odlukom Suda pravde Evropske unije (CJEU) 2012. godine koja je potvrdila da je legalna prodaja softvera u prethodnom vlasništvu. Svi Playstation nalozi su vlasništvo firme SpaceNET Gameshop i uslužno se kreiraju i distributiraju krajnjim korisnicima pomoću legalnih kodova dobijenih od strane naših partnera koji nam dobavljaju Playstation PSN kodove.

U presudi CJEU u predmetu C-128/11 UsedSoft GmbH protiv Oracle International Corp. kaže se da „autor softvera ne može da se protivi preprodaji svojih ’korišćenih’ licenci koje dozvoljavaju korišćenje njegovih programa preuzetih sa interneta. Ekskluzivno pravo distribucije kopije računarskog programa obuhvaćenog takvom licencom iscrpljuje se prilikom prve prodaje.”

To znači da je prodaja „korišćenih“ i suvišnih softverskih proizvoda legalna. Ovom presudom stvoren je siguran, pravni okvir za celu Evropsku uniju koji obezbeđuje fer i zdravu konkurenciju na evropskom tržištu.

U presudi se takođe navodi da:

Softverom se može slobodno trgovati = pravo vlasništva se može preneti sa jednog vlasnika na drugog.

Prava distribucije proizvođača iscrpljuju se prilikom prve prodaje softvera. Kupci koji su kupili računarski program na slobodnom tržištu imaju pravo da koriste kupljeni softver, a zatim ga dalje prodaju pod uslovom da ga deinstaliraju i više ga ne koriste.

Čak i ako je preprodaja softvera izričito zabranjena ugovorom o licenci između proizvođača (= nosioca autorskih prava) i prvog vlasnika, proizvođač se ne može protiviti preprodaji te kopije. Ugovor o licenci podleže evropskom pravu i tačke koje su u suprotnosti sa evropskim pravom su ništavne.

Nema razlike između načina distribucije. Softver se može distribuirati putem fizičkog nosioca (npr. CD, DVD) ili onlajn (= digitalno). Nosilac autorskog prava ne može zahtevati naknadu za dalju preprodaju kopije softvera jer je odgovarajuća naknada dobijena prilikom prve prodaje.

#{message}
#{time_ago}